top of page
pexels-samuel-wölfl-1427529.jpg

UTVECKLINGSINRIKTAD HR-CHEF

Ljungby Kommun

UTVECKLINGSINRIKTAD HR-CHEF

ljungby-logo-liggande-rgb.png

HR chef som vill vara med och forma framtiden tillsammans i Ljungby kommun, "35 000 invånare år 2035".

I Ljungby kommun bor drygt 28 400 personer. Största tätorterna är Ljungby, Lagan, Ryssby och Lidhult. Inom kommunen finns 22 mindre orter där cirka hälften av kommuninvånarna är bosatta. På flera av dessa orter finns det skolor och förskolor. Även ett par av kommunens boenden för äldre finns utanför tätorten. Liksom många företag. Vi har ett aktivt kulturliv och föreningsliv. I utbudet ryms också högskoleutbildningar som i flera fall är skräddarsydda för det lokala näringslivet och den offentliga sektorn.

Centrumhandeln kombineras med butiker och restauranger som är lokaliserade vid den norra infarten till Ljungby vid E4. Vi stoltserar med ett sagomuseum och en sagobygd som finns med i Unescos register över goda metodiska exempel på hur man kan arbeta med att trygga immateriella kulturarv, i vårt fall, den muntliga berättartraditionen.

I ditt uppdrag som HR-chef i Ljungby kommun får du en viktig kommunövergripande roll och förväntas bidra med det strategiska perspektivet och utveckla, implementera och säkerställa kvalitén i våra HR-processer.

Du är direkt underställd kommundirektören och ingår i kommunens ledningsgrupp med uppdrag att på övergripande nivå driva kommunens utveckling framåt genom öppen dialog och gott samarbetsklimat. Detta görs i samråd med andra förvaltnings-och avdelningschefer.

Du blir närmaste chef med verksamhets- och budgetansvar till en avdelning om ca 15 medarbetare där HR-medarbetare, lönespecialister och systemförvaltare samt friskvård-och folkhälsosamordnare ingår.

Ljungby kommun befinner sig i ett spännande skede där arbetet med kommunens övergripande vision pågår, införandet av en central bemanningsenhet, heltid som norm och digitaliseringsarbetet kopplat till HR-området, där du som HR-chef får en nyckelroll i att samordna och driva dessa frågor framåt.

 

Vi söker en utvecklingsinriktad HR chef som har en gedigen erfarenhet som ledare och erfarenhet av ledarskap på strategisk nivå och inom offentlig verksamhet, kommun eller region. Du har en god kunskap inom arbetsrätt, såväl inom avtal – förhandlingar och samverkan. Vi tror att du har tidigare erfarenhet från att driva utvecklingsfrågor och stimuleras av att leda i förändring.

Utmärkande i din ledarstil är ett tillitsbaserat synsätt och du har en god förmåga att delegera och skapa förutsättningar för dina medarbetare. Ditt ledarskap genomsyras av tydlighet, god kommunikativ förmåga och du föredrar öppenhet och du vet vad du vill. Du har en bakgrund och akademisk examen på högskola eller universitet med inriktning mot personalvetenskap/HR. Tjänsten är säkerhetsklassad, därför genomförs säkerhetsprövning.

Ljungby kommun erbjuder rätt person en möjlighet att komma in i ett expansivt skede.
Du får en viktig roll tillsammans med duktiga kollegor och medarbetare som har en vilja att vara den bästa kommun att växa i, ett livslångt lärande för alla och en vilja att skapa ett rikt liv mot visionen att forma framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035".

Kontakt & ansökan

Välkommen med din CV till pj@findexecutives.se eller kontakta Petra Johnsson,

070 990 08 88 | pj@findexecutives.se.

bottom of page