top of page
Suzanne Falk FXL

OM OSS

Rekrytering är en viktig strategisk fråga och ofta helt avgörande för organisationens framgång. En ledare kan förändra och lyfta en hel organisation eller skapa en motsatt effekt. Det är inte organisationen som förändras i sig utan individerna vilket kräver ledare med en hög grad av medvetenhet. Vi vill göra skillnad genom att rekrytera ledare som förändrar och lyfter människor i en organisation. Ledare som skapar andra ledare! 

 

Med gedigen erfarenhet, välbeprövade metoder och ett brett kontaktnät hittar vi ledare som stärker och driver er verksamhet framåt.

 

Vi genomför även en gedigen utvärdering av ledare genom assessment och erbjuder bakgrundskontroll på olika nivåer. Inom området Interim Management erbjuder vi ett nätverk av erfarna ledare som anlitas genom oss för olika uppdrag.

Kandidater poserar iför en intervju

FXL har utvecklat ett datadrivet verktyg som möjliggör att arbeta med en kompetensbaserad rekryteringsprocess redan inledningsvis i processen. 

Vi börjar med en nulägesanalys och samlar in information kring vilka behov och utmaningar som finns? Hur ser ledarskapet ut idag? Vilken kultur och vilka värderingar råder på arbetsplatsen? Genom vår metod skapar vi en process som förankrar, inkluderar och ger samsyn för att minska bias, fördomar och tyckande. Det ger en objektiv och effektivare rekryteringsprocess med bibehållen kvalité.

FXL, Find Executives Sweden, grundades 2022 av Petra Johnsson.

Petra har tidigare varit delägare i ett konsultföretag inom området Executive Search och ledarskapsutveckling i många år och driver FXL tillsammans med Suzanne Falk partner i bolaget. 

 

Suzanne har framgångsrikt drivit eget rekryteringsföretag under åtta år och dessförinnan arbetat som HR chef i de större bygg- och anläggningsföretagen i Sverige. 

Data utgör grunden för en faktabaserad process – med en datadriven kravprofil minskar vi egna åsikter och får en bättre substans och validitet.

Suzanne Falk FXL

Suzanne Falk

Suzanne Falk har mångårig bakgrund som rekryteringskonsult med en gedigen meritlista inom samhällsbyggnadssektorn och besitter djup förståelse för branschen, de krav som olika roller ställer samt en omfattande kunskap om kandidatmarknaden. Suzanne har tidigare arbetat som HR-chef i ett av Sveriges största företag inom samhällsbyggnadssektorn.

 

Med sin väldokumenterade meritlista när det gäller ledtid och framgångsrik rekrytering har Suzanne upprepade gånger skapat högpresterande HR-team och ledarskapsprogram. Hon är utbildad vid Uppsala universitet i ekonomi, arbetsrätt och psykologi, och är certifierad användare av flera verktyg för ledarskapsbedömning.

Petra Johnson FXL

Petra Johnsson

Petra Johnsson har mer än femton års erfarenhet av rekrytering till ledande positioner och specialistbefattningar inom både privat och offentlig sektor. Med hjälp av Petras professionalism leds rekryteringsprocessen effektivt framåt med stor noggrannhet och högt driv. Petra har gedigen erfarenhet av att coacha och utveckla individers förmåga att tänka i nya banor.

 

Petra är marknadsekonom och har tagit MBA-examen, Executive Master of Business Administration från EFL i Lund, samt kompletterat sin utbildning med studier i beteendevetenskap. Hon är även certifierad i olika testverktyg och har lång erfarenhet av att utföra djupintervjuer och tester för kvalificerad chefsbedömning.

Varför FXL?

Vår styrka ligger i vårt breda nätverk som sträcker sig lokalt, nationellt och internationellt. Som medlem i nätverket IMSA Search Global Partners, som för sjätte året har rankats bland de 40 bästa leverantörerna globalt, kan vi bistå våra kunder och kandidater med kontakter och uppdrag oavsett var i världen de befinner sig eller planerar att expandera till.

Vi arbetar med en kompetensbaserad process och vetenskapligt erkända verktyg. Vi hanterar våra assessments professionellt så att kandidaten känner sig sedd, bekräftad och samtidigt utmanad.

Vi leder effektivt rekryteringsprocessen från start till avslut för samtliga involverade. Detta skapar goda förutsättningar för lyckade rekryteringar för våra uppdragsgivare, de tilltänkta kandidaterna samt redan befintliga medarbetare inom organisationen.

Vi får ofta höra av kunder och samarbetspartners att vi har ett högt engagemang och tillgänglighet för att möta kunder och kandidater.

bottom of page