top of page
pexels-samuel-wölfl-1427529.jpg

PRODUKTIONSCHEF

Elis

PRODUKTIONSCHEF
Eskilstuna

elis.jpeg

Vill du jobba i ett framgångsrikt, internationellt och marknadsledande företag?

Vi är ett av Sveriges 500 största bolag. En av våra framgångsfaktorer är att vi erbjuder våra kunder marknadens bästa och bredaste produktsortiment inom textilservice med tillhörande service. Vi driver stolt branschens mest ambitiösa hållbarhetsagenda genom våra högt satta mål för textil, människor och klimat.

Vår kärnverksamhet är att vi levererar hyr- och tvättlösningar till företag inom många olika branscher. Vi erbjuder nu en möjlighet att driva hållbarhetsfrågor och bidra till företagets resa mot att vara det mest kompletta textilföretaget på den nordiska marknaden. Du får jobba i en framgångsrik och prestigelös arbetsmiljö och kultur med möjlighet att ta stort och självständigt ansvar i en familjär miljö med franska ägare.

 

Vad innebär rollen som produktionschef?

Ditt uppdrag som produktionschef blir att operativt leda och fördela arbetet tillsammans med tre produktionsledare som i sin tur har ansvar för teamledare och en personalgrupp om 100 personer.

Du ingår i anläggningens ledningsgrupp och rapporterar till Platschefen. Vi söker en prestigelös ledare som stimuleras av att utveckla människor, processer och av att förbättra verksamheten genom att hitta effektivare och bättre lösningar i ett nära samarbete medarbetarna. Du brinner för ett nära ledarskap och du har en god förmåga att kommunicera och brinner för att arbeta med människor.

Arbetsuppgifter

 • Planera och leda verksamheten inom sitt ansvarsområde. Tillse att samarbete och leveranser med och till såväl interna som externa intressenter sker på fullgott sätt

 • Mäta och rapportera måluppfyllelse och processuppföljning samt ansvara för resultat i ett antal KPI såsom tex produktivitet, leveransgrad, sjukfrånvaro, WECO, direkt lön

 • Vara en lyhörd, närvarande och involverande chef och ledare i anläggningen. Stor del av arbetstiden förväntas bedrivas i tätt samarbete med de medarbetare man ansvarar för och på plats i produktionsmiljön

 • Delta aktivt och vara en god lagspelare i anläggningens ledningsgrupp och i samarbete med övriga områden

 • Ansvara för och tillse att rätt kompetens för att nå avdelningens mål finns inom avdelningen. Ansvar för utbildning och kompetenshöjning inom ansvarsområdet

 • Ansvar för ständig utveckling och optimering av processer och flöden inom produktionen tillsammans med berörda gränssnitt

 • Skapa, utveckla och säkerställa framdrift i den handlingsplan som etablerats inom avdelningen och anläggningen.

 • Se till att arbetet utförs enligt instruktioner och rutiner i gällande lokal manual och även arbeta efter och följa centrala riktlinjer

 • Arbetsmiljöansvar inom sin avdelning innebärande tex

 • Ha nödvändiga kunskaper om arbetsmiljölagstiftning, relevanta föreskrifter, anvisningar och meddelande som rör verksamheten och de uppgifter som delegerats

 • Tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpbara delar i Elis Sveriges verksamhetssystem för arbetsmiljö,

 • Tillse att relevanta lokala delar i verksamhetssystemet för arbetsmiljö som berör anläggningen fungerar, revideras samt följs upp

 • Åtgärda akuta risker i arbetsmiljön och följa upp effekten av åtgärderna när det gäller arbetsmiljörisker och arbetsmiljörelaterade skador och ohälsa

 • Ansvar för tex tillbud/olycksrapportering, ansvarar för och leda skyddsronder samt utreda, tillbud och arbetsskador/arbetssjukdomar.

Varför ska du välja Elis?

Elis är marknadsledande i såväl Sverige som i Europa och ingår i ett internationellt sammanhang. Företaget har ett starkt fokus på hållbarhetsfrågor och är ett stabilt bolag såväl ekonomiskt som på marknaden. Som produktionschef får du en spännande utmaning i Sveriges största anläggning och får möjlighet att utveckla medarbetare, processer och bidra till att göra skillnad för kunderna.

Kontakt & ansökan

För mer information kontakta;

Suzanne Vishaj Falk, 070 594 10 36 | suzanne.falk@findexecutives.se eller
Petra Johnsson, 070 990 08 88 | pj@findexecutives.se

Välkommen med din ansökan!

bottom of page