top of page
pexels-samuel-wölfl-1427529.jpg

STRYRELSELEDAMOT
Econova

econova-logo.png

STYRELSELEDAMOT MED MARKNADS- OCH FÖRSÄLJNINGSBAKGRUND

Econova-koncernens vision är att möjliggöra en grön vardag och en hållbar utveckling för så många som möjligt. Affärsidén är att skapa hållbara affärer inom återvinning och trädgård. Idag är Econova en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle, därtill är vi en av Skandinaviens ledande aktörer inom trädgård med varumärket Weibulls i spetsen.

Styrelseledamot till Econova

Econovas drivkraft att ta tillvara naturens resurser och återvinna så mycket som möjligt har funnits med sedan starten 1959. Då såg grundarna Bengt och Kerstin möjligheten att använda bark till jordproduktion i stället för att låta den gå till deponi. Samma princip finns med oss idag men med väsentligt fler material och produkter, större grad av innovation och betydligt fler kunder. 

 

Idag är Econova en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle, därtill är vi en av Skandinaviens ledande aktörer inom trädgård med varumärket Weibulls i spetsen. Vi erbjuder ett spännande och ansvarsfullt styrelseuppdrag i ett familjeägt hållbarhetsföretag där företagskulturen präglas av våra värderingar – Tillit, hållbarhet och mod. 

Information om verksamheten

Econova-koncernens vision är att möjliggöra en grön vardag och en hållbar utveckling för så många som möjligt. Affärsidén är att skapa hållbara affärer inom återvinning och trädgård. Econova producerar och säljer trädgårdsprodukter till konsument- och proffsmarknaden och har ett brett sortiment vilket inkluderar egna varumärken såsom bl.a. Weibulls och Hammenhögs. Bolaget tillhandahåller även produkter och tjänster för de kunder som vill ha varor i eget varumärke. 

 

Econova arbetar även med återvinning, biobränsle samt konstruktion i form av hårdgjorda ytor. Econova-koncernen främjar hållbarhet genom att sammanföra olika material- och energiflöden från olika aktörer till en helhet. Koncernen är verksam i Sverige, Danmark och Norge. Econova har identifierat den väsentliga påverkan som verksamheten medför med hänsyn till FN:s globala mål, Agenda 2030. Detta finns att läsa mer grundligt i hållbarhetsrapporten som är publicerad på Econovas hemsida. www.econova.se

Moderbolaget, som tillhandahåller koncerngemensamma funktioner och ledning, har sitt huvudkontor och säte i Norrköping. Econova-koncernen är ett familjeägt bolag i tredje generationen. 

Ansvar och förväntningar på rollen som styrelseledamot

Styrelsen sammanträder cirka sex gånger per år. Styrelsen har ett aktivt arbetssätt och ledamöterna engageras i strategiska utvecklingsprojekt utöver ordinarie styrelsemöten. Styrelsen består av fem till sju ledamöter, varav en representant från ägarfamiljen. Varje ledamot är noga utvald och representerar ett eller flera kunskaps- och erfarenhetsområden. Varje ledamot förväntas arbeta 80-100 timmar om året, av styrelsens ordförande förväntas det dubbla. Uppdraget är arvoderat. 

Din profil

 • För att lyckas i rollen som styrelseledamot behöver du ha erfarenhet från ledande befattningar inom marknad och försäljning, VD eller motsvarande. Gärna från säsongsvarierad detaljhandel.

 • Du har erfarenhet av komplexa affärsstrukturer och en djup förståelse för ett företags totala flöden och affärer.

 • Du har dokumenterad erfarenhet från tidigare styrelsearbete, gärna i rollen som styrelseordförande.

 • Du har genomgått styrelseutbildning.

 • Du har erfarenhet från ägarledda familjeföretag där ägarna är operativa nyckelpersoner.

 • Vi ser gärna att du har vilja, tid och kompetens att på sikt axla rollen som företagets styrelseordförande.

 • Du har erfarenhet från att vara coach/bollplank till VD, gärna i ägarlett företag.

 • Du bör bo eller vara verksam inom 15 mils radie från Norrköping, vilket inkluderar Stockholm.
   

Dina egenskaper

 • Du är engagerad och är en naturlig ledare med förmåga att samarbeta, utmana, engagera och motivera andra.

 • Du har god förmåga att driva utveckling och skapa visioner.

 • Du har ett starkt affärssinne, är van vid hög komplexitet och har drivkraft att nå uppsatta mål.

 • Du har hög integritet och är prestigelös.

 • Du har god förståelse för ekonomi.

 • Du har förmågan att driva på och ställa krav på genomförandet av fattade beslut.
   

Kontakt & ansökan

Är du intresserad av att veta mer? 

 

Kontakta gärna Peter Lindgren, Styrelseordförande i Econova, 070-824 02 39 

bottom of page