top of page
pexels-samuel-wölfl-1427529.jpg

FÖRBUNDSCHEF
Samordningsförbundet Helsingborg

FÖRBUNDSCHEF

Nu söker vi en ny förbundschef som vill leda och driva utvecklingen av samordningsförbundet och dess verksamhet tillsammans med förbundets styrelse!

Samordningsförbundet i Helsingborg bildades 2009 av Helsingborgs stad, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och erbjuder möjligheter att tillsammans och utifrån lokala behov utveckla samverkansarbetet mellan parterna. Förbundets övergripande uppgifter är att tillsammans med de samverkande parterna bidra till och utveckla ett bättre välfärdsarbete. Samordningsförbundet finansierar insatser som två eller flera myndigheter ansöker om att samverka kring. De insatser som beviljas medel, följs upp och kan utvärderas.

Alla insatser syftar till att förstärka stödet för den enskilde medborgaren, skapa effektivare samverkansarbete och utveckla det gemensamma välfärdsarbetet. För de samverkande parterna uppstår mervärden i form av ett utökat lärande, erfarenhetsutbyte och vidgad helhetssyn. Verksamheten regleras av Lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. https://sfhelsingborg.se

Uppdraget

Som förbundschef kommer du att leda och driva utveckling av samordningsförbundet och dess verksamhet tillsammans med förbundets styrelse. I rollen får du ett helhetsansvar vilket innebär ansvar för ekonomi, verksamhetsplanering och styrning samt uppföljning av budget, resultat och kvalitet. Som förbundschef leder du en mindre och effektiv organisation och har både en strategisk och operativ roll med fokus på att utveckla både samverkan och verksamheten.

 

Förbundschefen är en sammanhållande länk mellan medlemsparterna som aktivt bidrar till att skapa goda förutsättningar för samverkan. Du får en viktig roll att bistå parterna i att uppdragsleda, driva och tydliggöra utvecklingsinsatser och arbeta med att utveckla arbetsmetoder och ständiga processförbättringar.

 

Din uppgift blir även att vara uppdaterad kring omvärld, nätverkande, ansvarig för uppföljning och utvärdering av förbundets insatser. Du rapporterar till styrelsen.

Vad söker vi?

Vi söker en senior ledare med ledarerfarenhet från offentlig förvaltning som har arbetat med strategiskt komplexa frågor utifrån en helhet och vana av att leda och utveckla tvärsektoriella samarbeten på olika nivåer. Du har haft budget och resultatansvar.

 

Utmärkande i dina tidigare roller är förmågan att skapa goda relationer, lyssna in och driva utvecklingsfrågor som ständigt förbättrar verksamheten. Du är en god strateg och som ledare är du tydlig, målfokuserad och kommunikativ. Din prestigelöshet skapar förutsättningar att navigera mellan olika intressenter och sammanhang.

 

Som person är du strukturerad, organiserad och du drivs av att leda genom andra och där nyttan av dina arbetsinsatser ofta hämtas i andra verksamheter och sammanhang än i dina egna. Du har en relevant förståelse för hur det är att verka i det politiska landskapet och hur processerna kring det fungerar. Du stimuleras av att både arbeta tillsammans med andra och självständigt.

Som förbundschef får du en möjlighet att utveckla verksamheten till nästa nivå och skapa goda förutsättningar mellan medlemsparterna. Du får möjlighet att bidra till att utveckla ett ännu bättre välfärdsarbete och samarbeta med de samverkande parterna och addera mervärden i form av ett utökat lärande, erfarenhetsutbyte och vidgad helhetssyn. En möjlighet att verka i ett större sammanhang och påverka på nationell nivå.

Kontakt & ansökan

För mer information kontakta gärna;

Petra Johnsson, 070 990 08 88 | pj@findexecutives.se 

Välkommen med din ansökan!

bottom of page