top of page
Kontor Landskrona rekrytering av FXL findexecutives

FÖRVALTNINGSCHEF TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Landskrona Stad

FÖRVALTNINGSCHEF

Vill du vara med att påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer?

Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. 
 

I Landskrona stad med drygt 3000 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. 

Som förvaltningschef inom teknikförvaltningen får du möjlighet att leda en verksamhet som har en central roll i stadens infrastruktur och drift. Du får personal och budgetansvar över förvaltningens ca 130 medarbetare och leder verksamheten genom ledare för respektive område. Du får även en viktig roll i Stadsdirektörens ledningsgrupp och bidrar till utvecklingen av staden som helhet.

Uppdraget

Förvaltningen befinner sig i en förändring med stora möjligheter att skapa en organisation med sunda värderingar och en bra kultur. Som förvaltningschef inom teknik förväntas du att bygga upp en välfungerande förvaltning och skapa en effektiv, välmående organisation som levererar enligt fastställda mål. Inom ditt ansvarsområde ligger att planera och hantera förvaltningens budget samt se till att tillräckliga resurser finns tillgängliga för att utföra verksamheten på ett effektivt sätt. I rollen blir ditt ansvar att säkerställa att teknikförvaltningen håller en hög kvalitet genom att implementera rutiner, processer för utvärdering och kvalitetssäkring. Du blir en viktig samarbetspartner för andra förvaltningar, Landskrona stads kommunala bolag och samarbetet med externa samarbetspartners och entreprenörer.

 

Ledarskap

Som ledare har du har tidigare erfarenhet av att leda i förändring och bygga en välfungerande organisation. Du har en naturlig förmåga att bygga relationer och samarbetar effektivt för att uppnå gemensamma mål. Din framgångsfaktor, och röda tråd i dina tidigare uppdrag, är ditt ledarskap där du med skicklighet lett i förändring och har fått andra att vilja följa dig. Du besitter mod, handlingskraft och kan fatta beslut. Ditt ledarskap bygger på en tydlig vision och strategi och din kommunikativa förmåga vilket skapar en öppenhet och tydlighet för alla medarbetare.

 

Vi söker

Vi söker dig som brinner för ledarskap med dokumenterat goda resultat av att utveckla både verksamhet och medarbetare. Du har haft budget-och resultatansvar och tidigare erfarenhet av att leda andra ledare, bygga en organisation och kultur som skapat högpresterande team. Dina värderingar genomsyras av viljan att ta ansvar, skapa goda resultat och du har ett bra bemötande mot din omgivning. Du är känd för att bidra till en god arbetsmiljö

 Kvalifikationer

Du har en lång erfarenhet av att leda verksamhet, organisation och du har genomfört förändringar som skapat goda resultat. Din erfarenhet har du skaffat dig inom offentlig sektor, antingen inom förvaltning, bolag eller inom privata sektorn med fördel från konsultföretag. Du har en god förståelse för verksamhetsområden inom VA, infrastruktur, samhällsfastigheter och anläggning. Du har en teknisk bakgrund på högskolenivå eller motsvarande.

Kontakt & ansökan

Är du intresserad av att veta mer? Vänligen kontakta;

Petra Johnsson, 070 990 08 88 | pj@findexecutives.se

Vi ser fram emot din ansökan!

bottom of page