top of page
pexels-samuel-wölfl-1427529.jpg

KOMMUNCHEF
Lessebo Kommun

KOMMUNCHEF

Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 500 invånare och mer än en miljon besökare årligen. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv. Strategiskt läge mitt i Glasriket, cirka 30 minuter från Växjö och 60 minuter från Kalmar. Totalt är cirka 900 personer anställda i kommunen.

 

Ditt uppdrag

Som kommunchef i Lessebo förväntas du att leda, utveckla och skapa en effektiv, välmående organisation som levererar enligt fastställda mål. Ditt uppdrag blir att leda skickliga ledare och skapa ett starkt ledningsteam med en hög grad av tillit i gruppen. Du har budget- och resultatansvar för 550 msek och leder verksamheten på uppdrag av den politiska ledningen.

 

Vidare förväntas du tillsammans med dina medarbetare stärka kommunens varumärke och öka attraktionskraften och bidra till ett ännu rikare näringsliv. Genom att strategiskt fokusera på dessa områden kan du som kommunchef skapa en gynnsam miljö för näringslivet och samtidigt främja hållbar och positiv utveckling för hela kommunen.

Inom ditt ansvarsområde ligger även att planera och hantera förvaltningens budget samt se till att tillräckliga resurser finns tillgängliga för att utföra verksamheten på ett ännu mer kostnadseffektivt sätt med en budget i balans.

 

Vi söker

Vi söker dig som är en skicklig och utvecklingsinriktad ledare med god förmåga att utveckla verksamheten och skapa ett starkt ledningsteam. Din ledarstil skapar tillit och du får andra att vilja följa dig. Din förmåga att leda genom struktur och vision skapar en tydlig riktning. Dina erfarenheter har du med fördel tillförskaffat dig i både den offentliga sektorn som privata näringslivet. Du vet vikten av att navigera mellan olika intressenter och agerar både högt och lågt beroende på vad situationen kräver.

Vi erbjuder

Lessebo kommun erbjuder ett spännande uppdrag tillsammans med en stabil politik och ett bra politiskt klimat. Du får möjlighet att utveckla verksamheten, som ligger strategiskt nära både Växjö och Kalmar. Möjlighet att kunna agera nära verksamheten med kortare vägar till beslut.

Kontakt & ansökan

För mer information kontakta gärna;

Petra Johnsson, 070 990 08 88 | pj@findexecutives.se

Välkommen med din CV och ansökan senast 31 mars!

bottom of page