top of page

Ledare som skapar ledareSara Albrecht

Avdelningschef Bostad inom NCC Building och med

ansvar för 1,4 miljarder och 260 anställda.


Vi fick en pratstund med Sara Albrecht!


Sex månader i rollen som avdelningschef Bostad vid NCC Buildings och nu leder du en större organisation med mycket kompetens, vad är styrkan med att vara ledare inom NCC Building? NCC är ett kunskapsföretag och som nyanställd märks det från dag ett. Många medarbetare drivs av att utveckla och av att utvecklas. Jag ska möjliggöra utveckling men även se till att vi utmanar varandra för att utvecklas och prestera. Att få förmånen att vara en av ledarna i NCC ställer höga krav på mig. Jag känner tillit till att avdelning Bostad har erfarenhet och förmåga att vi kan driva utvecklingen i branschen framåt. Jag känner mig trygg i att vi kan leverera i våra projekt och vår affär.


Ni har inom NCC ett antal Star Behaviours för att skapa mervärde för kunden, uppnå synergier mellan affärerna, höja kompetensen och kunskapsbyggandet för ledare och medarbetare och till ett starkare NCC och ett bättre företag. Hur upplever du att ditt ledarskap utifrån era Star Behaviours bidrar till ett starkare och bättre NCC som företag? Värdeskapande för kunden ger resultat för NCC. Engagemanget för att förbättra kundens affär ska vara i centrum. Här vill jag bidra. Men för mig är det även viktigt att lyfta att omtanken om samhällsbyggande och de miljöer som vi är med och utvecklar hör ihop med vår affär. Här har jag ett starkt engagemang både professionellt och privat som jag vill dela med mig av i mitt arbete.

Vad upplever du är dina ledstjärnor i ditt ledarskap och hur skapar det värde för organisationen, medarbetare och kunderna?

Engagemang, kunskap och utveckling men även en hel del hårt arbete är viktigt för mig. Vi ska vara ärliga, raka och ta ansvar i samarbeten internt och i samverkan med kunder och leverantörer. Då visar vi omtanke som ger bästa resultatet för NCC och för kunden.

Om du fick beskriva dina erfarenheter hittills och succéfaktorer med ett citat, vilket väljer du?

Oj, jag tycker inte alls att jag har några succéfaktorer. Men eftersom jag har en lite annan professionell bakgrund än mina kollegor och medarbetare så hoppas jag på att kunna bidra till att bredda perspektiven inom vår verksamhet och även utmana för att bidra till utveckling.

Du har en gedigen erfarenhet av ledarskap från olika organisationer inom olika områden. Branschen skulle kunna uppfattas som traditionell och konservativ, vad är ditt medskick för att attrahera fler duktiga ledare och kvinnor till er? En god arbetsmiljö, både fysiskt och socialt, är attraktivt. Vi ska fortsätta jobba för att alla människor, i olika åldrar, med olika kön och olika ursprung ska kunna trivas och utvecklas hos oss. Olika är bra! Vi behöver dels satsa mer på mentorskap för att attrahera och utveckla duktiga kvinnor, ledare och blivande ledare. Dels säkerställa att vi fortsätter premiera arbetssätt där vi utvecklar genom att leda och arbeta i team och i samverkan. Men vi behöver även jobba med praktiska förflyttningar som att göra verklighet av att det ska fungera att arbeta i produktionen under småbarnsåren t ex genom flexibla arbetstider, delning av vissa arbetsuppgifter i produktionen och såklart spelregler för när vi har möten. Alla behöver inte börja jobba 06:30.


Comments


bottom of page